Polica privatnosti

Uvjeti korištenja i pravila privatnosti

Studio Frizz je Obrt za frizerske usluge, vlasnica je Biljana Škledar OIB: 52772148965 (dalje u tekstu skraćeno: Studio Frizz) koji se u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od dana 27.04.2016. godine (SL EU L 119 od 04.05.2016., ispravak L 127/2 od 23.05.2018.; dalje u tekstu skraćeno: GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/2018; dalje u tekstu skraćeno: Zakon) smatra voditeljem obrade osobnih podataka.
Ovom izjavom želimo transparentno i javno pojasniti koje osobne podatke Studio Frizz može prikupljati, na koji način i u koju svrhu, koja su Vaša prava, te druge pojedinosti značajne za obradu i zaštitu osobnih podataka.
Ova izjava se primjenjuje na sve osobne podatke koje Studio Frizz prikuplja i obrađuje bilo izravno bilo putem svojih suradnika.

Definicije

U ovoj izjavi se koriste sljedeći izrazi koji prema GDPR-u imaju sljedeće značenje:
– „osobni podaci” – znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;
– „obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Kako prikupljamo osobne podatke

Studio Frizz može prikupljati Vaše osobne podatke na sljedeće načine:
1)     ako ugovarate odnosno koristite naše usluge;
2)     ako nas kontaktirate – primjerice ako ispunite kontakt obrazac na našoj Internet stranici, ako nam putem e-maila ili na koji drugi način dostavite zahtjev korištenje naših usluga ili se na našoj Internet stranici prijavite za primanje obavijesti (newsletter) ili zatražite dostavu predračuna ili ponude i slično ili zatražite kakve druge informacije ili nas kontaktirate iz kojeg drugog razloga;
3)     ako posjetite odnosno pretražujete našu Internet stranicu;
4)     ako posjetite odnosno pratite naše stranice preko društvenih mreža ili slično ili ste na istima izvršili određenu aktivnost odnosno interakciju preko društvenih mreža, primjerice Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube i dr.; 
5)     ako su nam treće osobe proslijedile Vaše osobne podatke na dopušten način ili ih prikupljamo iz javno dostupnih registara ili drugih baza podataka;
Ako Vi nama dostavljate osobne podatke drugih osoba, Vi jamčite da za takvo otkrivanje odnosno dostavu imate potrebnu ovlaštenje i/ili privolu te iste osobe čije nam podatke dostavljate.

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

U okviru obavljanja poslovne djelatnosti Studio Frizz prikuplja odnosno obrađuje osobne podatke svojih klijenata odnosno ugovornih strana i drugih pojedinaca, ovisno o slučaju, kao što su:

1)     ime i prezime, spol, mjesto, državljanstvo;

2)     adresa prebivališta/boravišta (ulica i kućni broj, grad i poštanski broj, država), broj telefona i/ili mobitela i/ili telefaksa, e-mail adresa;

3)     putovnica, osobna iskaznica ili drugi identifikacijski dokument izdan od strane nadležnog državnog tijela i njegov broj;

4)     podaci o lokaciji, ako je primjenjivo i ako ste isto omogućili;

5)     IP adresa;

6)     tehnički podaci (broje posjeta našoj Internet stranici i dr.).[IF1] 

Vodimo se time da prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade

Svrha obrade osobnih podataka

 Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo:

1)     ispunili svoje ugovorne obveze i pružili Vam usluge koje ste naručili odnosno ugovorili;

2)     ispunili obveze propisane zakonima i propisima;

3)     Vam dostavili informacije i/ili ponude i/ili drugo što ste Vi od nas tražili;

4)     upravljali, analizirali i administrirali našu Internet stranicu;

5)     upravljali, analizirali i administrirali naše stranice na društvenim mrežama;

Pravna osnova obrade osobnih podataka

Ako ugovarate odnosno koristite naše usluge, od Vas ćemo prikupljati i obrađivati sljedeće podatke: ime i prezime, broj telefona i/ili mobitela i/ili telefaksa, e-mail adresa klijenta. Navedeni osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršenja usluga koje pružamo. Ako ste ugovorili odnosno koristite naše usluge, nužno je da prikupimo određene osobne podatke koji se odnose na Vas kako bismo bili u mogućnosti pružati Vam usluge koje ste naručili odnosno ugovorili.

U određenim slučajevima imamo legitimni interes za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka.
Vašu IP adresu prikupljamo i obrađujemo jer smatramo da je naš legitimni interes zaštiti se od prijevara i zaštititi odnosno osigurati sigurnost, ali isto tako te podatke koristimo kako bismo analizirali, između ostalog i u statističke svrhe, posjećenost i korištenje naše Internet stranice.

Otkrivanje vaših osobnih podataka

Određene osobne podatke koje prikupimo možemo otkriti onim subjektima koji poduzimaju određene radnje u naše ime ili nam pružaju određene usluge, primjerice računovodstvo, odvjetnici i drugi, a koji se u smislu GDPR-a smatraju izvršiteljima obrade.

Poveznice (links)

Na našoj Internet stranici ćete možda naći poveznice na Internet stranice trećih koje postavljamo jer smatramo da bi mogle biti potrebne ili korisne za naše klijente, a koje su u vezi poslovne djelatnosti koju obavljamo.

Napominjemo da su Internet stranice na koje stavljamo poveznice izvan dosega ove izjave i ne možemo za iste snositi bilo kakvu vrstu odgovornosti jer su to stranice trećih i na njih se primjenjuju njihova pravila i uvjeti zaštite osobnih podataka.

Kolačići (Cookies) i IP adrese

Naša Internet stranica može koristiti kolačiće da bi radila ispravno i da bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja naše stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja. Za više informacija posjetite www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu. Podatke o Vašoj IP adresi možemo prikupljati prvenstveno iz sigurnosnih i tehničkih razloga, ali i u svrhu statistike i analize te unaprjeđenja kvalitete naših usluga koje Vam pružamo.Radi praćenja podataka o posjećenosti naša Internet stranica može koristiti Google Analytics. Općenito o načinu na koji Google koristi podatke prikupljene s naše Internet stranice posjetite https://policies.google.com/privacy/google-partners?hl=en.

Čuvanje osobnih podataka i zadržavanje

Vaše osobne podatke nećemo čuvati duže nego što je nužno za ispunjavanje odnosno postizanje svrhe u koju su prikupljeni.

GDPR prava na zaštitu podataka


Prema GDPR-u imate određena prava u vezi s Vašim osobnim podacima koja su navedena u nastavku. Svoja prava možete ostvariti u svakom trenutku na način da nas kontaktirate.. (Naši kontakt podaci i napomene).
Pravo na pristup
Imate pravo tražiti i dobiti od nas kao voditelja obrade potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama, u skladu s člankom 15. GDPR-a.
Pravo na ispravak
Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade ispravak osobnih podataka koji se na Vas odnose, a koji su netočni ili nepotpuni.
Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)
Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, a mi ćemo iste obrisati bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen koji od uvjeta iz članka 17. stavka 1. GDPR-a.
Pravo na brisanje osobnih podataka nije apsolutno pravo i ono ne nadilazi naše obveze koje proizlaze iz mjerodavnih zakona i propisa. Dakle, u određenim situacijama nećemo biti u mogućnosti obrisati osobne podatke u mjeri u kojoj je njihova obrada nužna.
Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako: 
1)     točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; ili
2)     obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; ili
3)     mi kao voditelj obrade više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ili
4)     ste podnijeli prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi nas kao voditelja obrade Vaše razloge.
Pravo na prenosivost
Imate pravo zahtijevati i zaprimiti od nas kao voditelja obrade  osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 20. stavka 1. GDPR-a.
Pravo na prigovor
U svakom trenutku imate pravo podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu zbog Vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka.
 Pravo na pritužbu nadzornom tijelu
Obrađivat ćemo Vaše podatke u skladu s GDPR-om, drugim mjerodavnim zakonima i propisima te primjenjivati organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka.
Međutim, ako smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo na nezakonit način i smatrate da ne možete zajedno s nama naći rješenje Vaše situacije, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Zagrebu, Martićeva 14.
Za više informacije možete posjetiti službenu stranicu www.azop.hr